Matematiikan peruskurssi I 031010P

Viikkoaikataulu   
Osaamistavoitteet    Kirjallisuus    Suorittaminen   
Aktiivinen osallistuminen laskuharjoituksiin   
Harjoitustehtäviä ratkaisuineen (syksy 2015)   
Vanhoja välikoetehtäviä ratkaisuineen     Vanhoja loppukoetehtäviä ratkaisuineen    

Tiedotuksia

Kurssin jokaiseen kolmeen välikokeeseen on ilmoittauduttava WebOodissa.
1. välikokeen ilmoittautumisaika päättyy ensi maanantaina 07.09.15 klo 12.00.
Kurssin luennoille ja laskuharjoitusryhmään on myös ilmoittauduttava WebOodia käyttäen.


Kurssin luentojen ja laskuharjoitusten ajat sekä paikat WebOodissa.
Kurssin välikokeiden ajat sekä paikat saadaan WebOodiin myöhemmin.Unirestan yliopiston paperikaupasta (luentosalien L2 ja L3 lähellä) saa ostaa maanantaista 31.08.15 alkaen kurssiin liittyvän luentorungon (tekijä: Ilkka Lusikka), jonka mukana ovat syksyn 2015 harjoitustehtävät vastauksineen sekä kaavakokoelma.

Vanhan luentorungon omistajat voivat tulostaa syksyn 2015 harjoitustehtävät vastauksineen ja kaavakokoelmineen täältä.Kesätentti 08.06.15 on korjattu.

Kurssin väli- ja loppukokeisiin liittyvä kaavakokoelma on täällä.


Viikkoaikataulu

Viikko

Luentoaiheet ja esimerkit

Laskuharjoitukset

36
Torstai:
Tietoa kurssista. Joukko-oppia. Lukujoukot. Reaaliluvut. Summamerkintä. Itseisarvo.

EsimerkitPerjantai:
Juuri. Potenssit ja niiden laskusäännöt. Kolmioepäyhtälöt. Kompleksiluvut. Pisteavaruus ja vektorit.

Esimerkit

37Tiistai:
Vektorien laskutoimitukset. Vektoriavaruuden kanta. Koordinaatit. Skalaaritulo. Kahden vektorin välinen kulma. Vektoritulo. Suoran parametriesitys.

Esimerkit

Torstai:
Pisteen etäisyys suorasta. Tason parametriesitys ja normaaliyhtälö. Pisteen etäisyys tasosta. Funktio ja sen kuvaaja.


Esimerkit

Maanantai:
Tehtävät 1 - 7, joista lisäpisteitä tuottavat kaksi seuraavista: 1 b, d tai 4 a, d tai 7 (vain kohdat zw, iw, ... , w2).

Keskiviikko:
Tehtävät 8 - 12, joista lisäpisteitä tuottavat seuraavat: 9 ja 12 b.

38Maanantai:
Tehtävät 13 - 18, joista lisäpisteitä tuottavat seuraavat: 15 ja 18 a, c.

394041

42

43

 

Alkuun

Kirjallisuus

Grossman, S.I.: Calculus of One Variable

Grossman, S.I.: Multivariable Calculus

Salenius, T.: Matematiikan lyhyen peruskurssin analyyttinen geometria

 

Alkuun

Kurssin suorittaminen

Kurssi voidaan suorittaa kahdella eri tavalla:

A. Välikokeet:

Syksyllä 2015 järjestetään kolme välikoetta:

Kahdessa ensimmäisessä välikokeessa 1 tehtävä á 8 pistettä. Maksimi 16 pistettä.

Kolmas välikoe 2 tehtävää á 8 pistettä. Maksimi 16 pistettä.

Aktiivinen osallistuminen laskuharjoituksiin. Maksimi 6 pistettä.

Yhteensä maksimi 38 pistettä.

Varma läpipääsy 16 pisteellä.

B. Loppukoe:

Vaatimuksena koko kurssimateriaali.

4 tehtävää  á 6 pistettä. Maksimi 24 pistettä.

Varma läpipääsy 12 pisteellä.

 

Alkuun

 

Aktiivinen osallistuminen laskuharjoituksiin

Kurssin Matematiikan peruskurssi I laskuharjoituksiin aktiivisesta osallistumisesta on mahdollisuus saada lisäpisteitä (max 6 p), jotka lisätään syksyn välikoepistesummaan. Aktiivisessa osallistumisessa opiskelija esittää laskuharjoitusaikana lasketuksi kaksi tehtävää niistä kyseisen viikon laskuharjoitustehtävistä, jotka on valittu lisäpisteitä tuottavaksi ja jotka on ilmoitettu sekä luennolla että verkossa (ks. Viikkoaikataulu).

Lisäpisteitä saa laskuharjoituksiin aktiivisesta osallistumisesta seuraavien taulukoiden mukaan:

Aktiivisten osallistumiskertojen lukumäärä laskuharjoituksissa 1 - 3

 Lisäpisteet

0 0
1 1
2 - 3 2

Aktiivisten osallistumiskertojen lukumäärä laskuharjoituksissa 4 - 13

 Lisäpisteet

0 - 1 0
2 - 3 1
4 - 5 2
6 - 7 3
8 - 10 4

Laskuharjoitusten lisäpisteet huomioidaan vain kuluvan syksyn välikokeissa.

 

Alkuun

 

Harjoitustehtäviä ratkaisuineen (syksy 2015)

 

Vanhoja välikoetehtäviä ratkaisuineen

Huom! Alla olevien välikokeiden koealueet ja sisällöt EIVÄT ole samat kuin välikokeiden 1, 2 ja 3 koealueet ja sisällöt syksyllä 2015.

Syksyn 2011 välikokeet:

1. välikoe 22.09.2011 [ratkaisut], 2. välikoe 06.10.2011 [ratkaisut], 3. välikoe 20.10.2011 [ratkaisut],
4. välikoe 26.11.2011 [ratkaisut].


Syksyn 2012 välikokeet:

1. välikoe 26.09.2012 [ratkaisut], 2. välikoe 04.10.2012 [ratkaisut], 3. välikoe 18.10.2012 [ratkaisut],
4. välikoe 24.11.2012 [ratkaisut].


Syksyn 2013 välikokeet:

1. välikoe 26.09.2013 [ratkaisut], 2. välikoe 10.10.2013 [ratkaisut], 3. välikoe 24.10.2013 [ratkaisut],
4. välikoe 30.11.2013 [ratkaisut].


Syksyn 2014 välikokeet:

1. välikoe 25.09.2014 [ratkaisut], 2. välikoe 09.10.2014 [ratkaisut], 3. välikoe 23.10.2014 [ratkaisut],
4. välikoe 29.11.2014 [ratkaisut].

 

Alkuun

 

Vanhoja loppukoetehtäviä ratkaisuineen

Huom! Alla olevien loppukokeiden sisällöt EIVÄT ole samat kuin loppukokeiden sisällöt syksyn 2015 luentokurssin jälkeen.

Loppukoe 22.01.2011 [ratkaisut], Loppukoe 19.03.2011 [ratkaisut], Loppukoe 21.05.2011 [ratkaisut],
Kesätentti 13.08.2011 [ratkaisut], Loppukoe 24.09.2011 [ratkaisut], Loppukoe 21.01.2012 [ratkaisut],
Loppukoe 17.03.2012 [ratkaisut], Loppukoe 05.05.2012 [ratkaisut], Kesätentti 11.08.2012 [ratkaisut],
Loppukoe 22.09.2012 [ratkaisut], Loppukoe 19.01.2013 [ratkaisut], Loppukoe 04.05.2013 [ratkaisut],
Kesätentti 10.06.2013 [ratkaisut], Loppukoe 21.09.2013 [ratkaisut], Loppukoe 18.01.2014 [ratkaisut],
Loppukoe 26.04.2014 [ratkaisut], Kesätentti 14.06.2014 [ratkaisut], Loppukoe 20.09.2014 [ratkaisut],
Loppukoe 17.01.2015 [ratkaisut], Loppukoe 25.04.2015 [ratkaisut], Kesätentti 08.06.2015 [ratkaisut].

 

Alkuun